სახმელეთო გადაზიდვები

სატვირთო ავტომობილების ტიპები

სახმელეთო გადაზიდვები

ევროტენტი

ტვირთამწეობა: 25 ტონამდე
მოცულობა: 90 კუბ. -მდე
გაბარიტები: 13,6х2,45х2,6მ

რეფრეჟერატორი

ტვირთამწეობა: 25 ტონამდე
მოცულობა: 90 კუბ. -მდე
გაბარიტები: 13,6х2,45х2,6მ

იზოთერმი

ტვირთამწეობა: 25 ტონამდე
მოცულობა: 90 კუბ. -მდე
გაბარიტები: 13,6х2,45х2,6მ

მეგა

ტვირთამწეობა: 20 ტონამდე
მოცულობა: 125 კუბ. -მდე
გაბარიტები: 13,8х2,45х3მ

ავტომატარებელი

ტვირთამწეობა: 25 ტონამდე
მოცულობა: 120 კუბ. -მდე
გაბარიტები: 8х2,45х3მ (ორი)

ფურგონი

ტვირთამწეობა: 10 ტონამდე
მოცულობა: 40 კუბ. -მდე
გაბარიტები: 6,2х2,45х2,4

არაგაბარიტული პლატფორმა

ტვირთამწეობა: 40 ტონამდე

კონტეინერმზიდი

ტვირთამწეობა: 25 ტონამდე

ავტოცისტერნა

მოცულობა: 40 კუბ. -მდე